Malin Dellgran

MALIN DELLGRAN

Första gången jag kom i kontakt med Iyengaryogan var 1999. Jag blev direkt tilltalad av den precisa och systematiska metoden, och sedan dess har yogan varit del av mitt liv. Jag går nu sista året på den treåriga lärarutbildningen hos Leela G Hansen i Göteborg, för att bli internationellt certifierad Iyengaryogalärare. När jag praktiserar yoga upplever jag hur sinnet kan utestänga allt annat än koncentrationen på det som kroppen ska utföra, vilket i sin tur ger mig verktyg för en bättre balans i mitt vardagliga liv. Detta hoppas jag också kunna förmedla till dig i min undervisning!

 

Jag är medlem i Iyengar Yogaföreningen i Sverige och går regelbundet kurser för internationellt erkända lärare, för att fördjupa min yogapraktik och undervisning.

 

YOGA FÖR NYBÖRJARE

”It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.” B.K.S. Iyengar

 

Under åtta kurstillfällen arbetar vi med grunderna i yoga för att ge en stabil bas och förståelse för de grundläggande rörelserna i kroppen. Vi arbetar med precision och koncentration i ställningarna, och bygger steg för steg vidare på det du lär dig varje vecka för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, styrka och uthållighet. Varje lektion innehåller både kraftfulla stående ställningar och vilande och återhämtande positioner, allt för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande.

 

Kursen passar dig som är helt nybörjare och dig med 1-2 terminers erfarenhet. Innehållet och takten i undervisningen anpassas alltid till elevernas nivå, vilket gör det möjligt för dig att gå flera kursomgångar i rad. Om du missar något kurstillfälle kommer det att finnas möjlighet att ta igen detta vid extrainsatta tillfällen vid terminens slut.

 

TIDER OCH PRISER

Kurserna är på måndagar kl 19:15-20:45

 

Kursomgång 1: 21 augusti-9 oktober

Kursomgång 2: 16 oktober-4 december

 

Kursavgift 1200 kr (8 tillfällen à 1,5 h)

250 kr rabatt på andra kursomgången vid samtidig anmälan till båda kursomgångarna.

15% rabatt för heltidsstuderande.

 

Anmäl dig på yoga.malindellgran@gmail.com

 

OM METODEN

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Du stannar kvar i positionen och vissa rörelser upprepas för bästa effekt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne. Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.

 

 

KONTAKT

 

Malin Dellgran

0736-794841

 

yoga.malindellgran@gmail.com

 

 

 

MANFRINATO HÄLSO- OCH YOGACENTER & MANFRINATO RESOR - ROSKILDEVÄGEN 5 & HENRIK SMITHSGATAN 15C, MALMÖ