YOGA FÖR NYBÖRJARE / IYENGAR YOGA

IYENGAR YOGA/YOGA FÖR NYBÖRJARE

”It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.” B.K.S. Iyengar


Yoga för nybörjare


Under åtta kurstillfällen arbetar vi med grunderna i yoga för att ge en stabil bas och förståelse för de grundläggande rörelserna i kroppen. Vi bygger steg för steg vidare på det du lär dig varje vecka för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, styrka och uthållighet. Varje lektion innehåller både kraftfulla stående ställningar och vilande och återhämtande positioner, allt för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande.


Kursen passar dig som aldrig gjort yoga förut eller som är ny till Iyengaryoga. Innehållet och takten i undervisningen anpassas alltid till elevernas nivå, vilket gör det möjligt för dig att gå flera kursomgångar i rad.


Tider och priser


Nybörjarkursen är på måndagar kl 17:30-19:00 på Roskildevägen under perioden


25/2-15/4 2019


Kursavgift 1200 kr (8 tillfällen à 1,5 h)


15% rabatt för heltidsstuderande.


Anmäl dig på yoga.malindellgran@gmail.com
Yoga för fortsättare


Under åtta kurstillfällen arbetar vi vidare med precision och koncentration i yogaställningarna, för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, koncentration och uthållighet. För varje lektion bygger vi stegvis vidare på det du lär dig varje vecka och du får hjälp med individuella korrigeringar. Allt för att ge dig verktyg att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande. På denna nivå blir du undervisad i alla de olika grundläggande kategorierna av yogapositioner.


Kursen passar dig med minst 1–2 terminers erfarenhet från Iyengaryoga. Innehållet och takten i undervisningen anpassas alltid till elevernas nivå, vilket gör det möjligt för dig att gå flera kursomgångar i rad.
Tider och priser


Kurserna är på måndagar kl 19:15-20:45 på Roskildevägen.


Kursomgång 1: 14/1-11/3 (uppehåll 18/2)


Kursomgång 2: 18/3-13/5 (uppehåll 22/4)


 


Kursavgift 1200 kr (8 tillfällen à 1,5 h)


250 kr rabatt på andra kursomgången vid samtidig anmälan till båda kursomgångarna.


15% rabatt för heltidsstuderande.


Anmäl dig på yoga.malindellgran@gmail.com


 


Lördags-drop in


För dig som redan går en kurs och som vill gå mer på yoga, finns det möjlighet att delta i drop in-lektioner. Drop in-tillfällena är för elever på alla nivåer, och kan även användas för att ta igen missade lektioner från ordinarie kurstillfällen.


Tider och priser


.Lördagar kl 10:00-11:30, den 16/3, 27/4 och 18/5


130 kr/per tillfälle.


 


OM METODEN


Iyengaryoga är en kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar som utförs mycket noggrant. Metoden har fått sitt namn av B.K.S. Iyengar (1918-2014), som förnyade den fysiska yogan och gjorde den tillgänglig för människor i hela värden. Iyengaryoga är idag en av världens mest utövade yogaformer.


Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Genom att stanna kvar i positionen och fokusera på olika kroppsdelar arbetar vi med koncentration och närvaro. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne.


Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.

KONTAKT


Malin Dellgran

0736-794841


yoga.malindellgran@gmail.com

MANFRINATO HÄLSO- OCH YOGACENTER & MANFRINATO RESOR    -    ROSKILDEVÄGEN 5 & HENRIK SMITHSGATAN 15C, MALMÖ