IYENGAR YOGA

IYENGAR YOGA/YOGA FÖR NYBÖRJARE

 

”It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.” B.K.S. Iyengar

 

Yoga för nybörjare

Under åtta kurstillfällen arbetar vi med grunderna i yoga för att ge en stabil bas och förståelse för de grundläggande rörelserna i kroppen.

Återkommer höstterminen 2018.

 

Yoga för fortsättare

Under åtta kurstillfällen arbetar vi vidare med precision och koncentration i yogaställningarna, för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, koncentration och uthållighet. För varje lektion bygger vi stegvis vidare på det du lär dig varje vecka och du får hjälp med individuella korrigeringar. Allt för att ge dig verktyg att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande. På denna nivå blir du undervisad i alla de olika grundläggande kategorierna av yogapositioner.

 

Innehållet och takten i undervisningen anpassas alltid till elevernas nivå, vilket gör det möjligt för dig att gå flera kursomgångar i rad. Om du missar något kurstillfälle kommer det att finnas möjlighet att ta igen detta vid extrainsatta tillfällen vid terminens slut.

 

Tider och priser

Kurserna är på måndagar kl 19:15-20:45 på Roskildevägen.

 

Kursomgång 1: 15/1-12/3 (uppehåll 19/2)

Kursomgång 2: 19/3-21/5 (uppehåll 2/4 och 30/4)

 

Kursavgift 1200 kr (8 tillfällen à 1,5 h)

250 kr rabatt på andra kursomgången vid samtidig anmälan till båda kursomgångarna.

15% rabatt för heltidsstuderande.

 

Anmäl dig på yoga.malindellgran@gmail.com

 

Om metoden

Iyengaryoga är en kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar som utförs mycket noggrant. Metoden har fått sitt namn av B.K.S. Iyengar (1918-2014), som förnyade den fysiska yogan och gjorde den tillgänglig för människor i hela värden. Iyengaryoga är idag en av världens mest utövade yogaformer.

 

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Genom att stanna kvar i positionen och fokusera på olika kroppsdelar arbetar vi med koncentration och närvaro. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne.

 

Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och

bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra

yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.

 

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Du stannar kvar i positionen och vissa rörelser upprepas för bästa effekt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne. Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.

KONTAKT

 

Malin Dellgran

0736-794841

 

yoga.malindellgran@gmail.com

MANFRINATO HÄLSO- OCH YOGACENTER & MANFRINATO RESOR - ROSKILDEVÄGEN 5 & HENRIK SMITHSGATAN 15C, MALMÖ