MAGISKT & INTERAKTIVT I RÖRELSE & AVSLAPPNING


Vi tror starkt på att vuxna och barn behöver fler varierade, kreativa och skärmfria aktiviteter, både fysiska och mentala – och gärna tillsammans. Vi har utvecklat ett par hälsofrämjande produkter som kan göras tillsammans  eller på egen hand.


Ett av tre barn i Sverige rör sig för lite och livsstilsrelaterad ohälsa ökar bland både barn och vuxna. Våra magiska mattor manar till rörelseglädje i sagoform. Vår avslappnings-CD lär oss slappna av och stressa ned. Via fantasi och kroppskoll, teori och praktik vill vi försöka förekomma bl a övervikt, minskad kroppskännedom/grovmotorisk kapacitet men också stressrelaterade symtom.


1 Magiska Mattan. Träningsmatta med tryckta positioner, 36-sidigt häfte med övningsbeskrivningar, interaktiv saga och   liten anatomiskola.


Pris 299 kr


2 Avslappnings-CD "Vila". Guidade djupavslappningar med inriktning på:

    A) muskelavspänning, B) fantasi  C) andningsövningar. D) Sittande, avslappnande yogaprogram


Pris: 160 kr.


Mattorna säljs idag – via en återförsäljare mot förskolor och skolor i hela Skandinavien. Snart finns de ute i handeln. Vill ni beställa, i väntan på vår nya webb-butik; skriv till info@manfrinato.se.


MAGISKA MATTAN


De magiska mattorna med instruerande figur lockar till rörelseglädje och ger både barn och vuxna ökad kroppsuppfattning via en äventyrlig, interaktiv saga. Sagan kan också läsas utan matta, via övningsbeskrivningar.


Mattan är svenskproducerad i naturvänlig cellpolyten flex, med positioner/rörelser tryckta direkt på mattan i form av roliga illustrationer. Rörelserna främjar  muskelstyrka, smidighet och balans men också koncentrations- och avslappningsförmåga.


Teori, praktik och fantasi i bok/broschyr och träningsmatta, i ett och samma kit. En matta till dig och ditt barn eller ett barn på mattan med läsaren som coach. Alternativt finns också en fristående sagobok med fler illustrationer och mer traditionellt ”sagoboksutseende” med samma rörelser men med mindre utförliga rörelsebeskrivningar, tänkta att göra på en vanlig matta på golvet.


Mattorna säljs idag via  återförsäljare mot förskolor och skolor runt om i Skandinavien. Snart finns de i detaljhandeln!

AVSLAPPNINGS-CD VILA


Både vuxna och barn behöver låta hjärnan vila då och då för att orka med stress och oro. Korta, regelbundna pauser i vardagen ger enligt medicinsk forskning påtagligt positiva effekter på vårt välbefinnande.

 

VILA ger dig fyra guidade, lättillgängliga men effektiva avslappningsprogram med olika inriktningar. Programmen är utformade av erfarna, diplomerade friskvårdsterapeuter och yogainstruktörer. Musiken är specialkomponerad, instruktionerna enkla och anpassade till både vuxna och barn från ca 5 år.

 

1 Muskel för muskel:

Genom att slappna av kroppsligt, muskel för muskel, känns det lättare att pausa mentalt eller somna.

(08:50 min)


2 Avkopplande fantasiresa för barn och vuxna:  

Fantasin underlättar fysisk avspänning och tankepauser.

(12:00 min)


3 Andas dig stressfri:

Medveten, djup magandning ger många avstressande fysiologiska effekter, bl a friskare muskler och en lugnare hjärt- & hjärnaktivitet.

(08:30 min)


4 Yoga dig stark och lugn:

Yogan är en slags meditation i rörelse. Här ett enkelt, sittande yogapass som stärker både muskler och hjärna. (16:50 min)

 

 

VÄLKOMMEN TILL MANFRINATO FRISKVÅRDSPRODUKTERMAGISKA, SKÄRMFRIA, HÄLSOSANNA STUNDER