HANS ÅKERHJELM


Hans Åkerhjelm är diplomerad och certifierad Samtalscoach och diplomerad i Motiverande Samtal (MI). Hans är också utbildad i Positiv Psykologi vid Yale University.


Hans jobbar som Samtalscoach och erbjuder hjälp med att:


  • stärka självkänslan
  • ge verktyg för positiva livsmönster
  • hantera stress och oro
  • hantera depression och negativa tankar
  • uppleva balans och harmoni i sitt liv
  • hitta, förstå, utforska och utveckla sina styrkor
  • anamma ett öppet och lärande mindset
  • utveckla metoder för att realisera sina önskningar
  • lära sig nya vanor för att uppnå välbefinnande och lycka


Hans kan också erbjuda föreläsningar i Positiv Psykologi respektive

Styrkebaserat arbete. Kontakta för närmare information om längd och kostnad.


"Vi lever i en terapeutisk kultur. Jag tror att grundbulten i en bra coach/klient-relation är öppen, icke-dömande och effektiv kommunikation. För att det ska kunna komma till stånd krävs att klienten känner sig accepterad och har förtroende för coachen.

De som kommer som klienter är beredda att göra ett mindset shift, de är beredda på att inleda ett förändringsarbete. Möta sig själva, bli varse sina styrkor, formulera sina drömmar och se vilka hinder som står i vägen och göra en plan för att uppnå sina mål. Skapa nya, bättre vanor för att vara harmonisk, välmående och lycklig."Välkommen att boka en första Prova på-session för endast 200:-


Det går både att boka enskilt möte i Manfrinato Hälsocenters lokaler på Henriks Smithsgatan 15 i Malmö, och boka onlinemöte. All bokning sker via Boka DirektHöstkampanj 30% rabatt!

Gå in och gilla min Facebook-sida

för att ta del av rabatten.

Rabatten dras av på Boka Direkt.

www.facebook.com/rewirecoach

KONTAKT


info@rewirecoach.se

tfn: 076-176 95 79 


https://rewirecoach.se


PRISER

Samtalscoaching

Prova på-session

200 kr

1 tim session

800 kr

5 sessioner

3400 kr

10 sessioner

6000 kr

Föreläsningar priser

kontakta för närmare info.