ÖRONAKUPUNKTUR


Öronakupunkturen är en mycket gammal terapiform som utgår från samma principer som traditionell akupunktur. Olika punkter i örat representerar olika meridianer och kroppsdelar/organ ute i kroppen. På t ex huvudvärk har metoden ofta mycket god effekt.


Kommer du som patient till oss med t ex migränproblem, är speciella punkter på örat ömma och örat blir ofta varmt och blossar upp när man sätter de tunna nålarna. Under samma behandling kan det hända att man upptäcker att punkten för magen också reagerar. På så sätt kan man många gånger härleda symptomen från andra delar av kroppen.


Öronakupunktur är en effektiv behandlingsform på många symptom. Metoden används flitigt framför allt i USA idag, och då ofta i samband med olika beroenden. Det kan röra sig om allt från drogberoende till rökning. Här i Sverige använder många terapeuter öronakupunkturen också som behandling vid t ex olika typer av värk. Hos oss kombinerar vi två behandlingsformer. Vi börjar med massage och avslutar med nålarna. Är man känslig för nålar kan akupressur i örat också användas.


Massagen lösgör och mjukar upp spänningar i kroppen och ökar smärt-toleransen, akupunkturen påverkar nervsystemet och blockerade energibanor och endorfiner – kroppens eget ”lyckohormon” – frigörs. Tillsammans ger dessa behandlingsformer ofta väldigt bra resultat på företrädelsevis smärta orsakad av klämda nerver eller på olika typer av huvudvärk.Människor reagerar väldigt olika på akupunktur. Vissa blir helt av med sina besvär efter ett par behandlingar. Ett fåtal reagerar inte alls på akupunktur-behandling men i stort sett alla patienter upplever en stark känsla av lugn och avslappning under och en tid efter behandlingen

KONTAKT


Franco Manfrinato

Roskildev 5

211 47 Malmö

tel 040-23 74 72


"Öronakupunktur ser vi som en mycket effektiv behandlings-form på många symptom"