IYENGARYOGA


”It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.”

B.K.S. Iyengar


Kurs om 12 tillfällen, öppen nivå

För dig som har minst 1 termins eller motsvarande erfarenhet av Iyengaryoga, ej för helt nybörjare. (Kontakta Malin Dellgran om du är osäker på dina förkunskaper.)

Under tolv kurstillfällen arbetar vi med yogans grundläggande rörelser, och med precision och koncentration inom de olika kategorierna av yogaställningar. Kursen är både för dig som ganska nyss börjat med Iyengaryoga som för dig som har mer erfarenhet. Innehållet och takten i undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och under lektionerna får du hjälp med individuella korrigeringar.

Genom att gå en kurs på regelbunden basis kan vi arbeta med att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, uthållighet och förståelse för yogapositionerna. De olika lektionerna innehåller såväl kraftfulla ställningar som vilande och återhämtande positioner, allt för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande.


TIDER OCH PRISER

Onsdagar kl 18.30-20.00 på Roskildevägen 5

12 tillfällen med start den 14 september. (Ingen lektion den 2 november.)

Gratis prova på-lektion den 7 september, både för dig som funderar på att gå kursen och för dig som redan anmält dig.

Pris: 1950:-


OM METODEN

Iyengaryoga är en kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar som utförs mycket noggrant. Metoden har fått sitt namn av B.K.S. Iyengar (1918-2014), som förnyade den fysiska yogan och gjorde den tillgänglig för människor i hela världen. Iyengaryoga är idag en av världens mest utövade yogaformer.

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Genom att stanna kvar i positionen och fokusera på olika kroppsdelar arbetar vi med koncentration och närvaro. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne. Hållningsträningen får du på köpet!

Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.