IYENGAR YOGA/YOGA FÖR NYBÖRJARE

It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.” B.K.S. Iyengar

 

YOGA NIVÅ 1-2

För dig som är nybörjare eller med 1-2 terminers erfarenhet av Iyengaryoga. 


Under åtta kurstillfällen arbetar vi med yogans grundläggande rörelser, och lägger en stabil bas för såväl din fortsatta yogapraktik som för din hållning i livet utanför yogamattan. Vi bygger steg för steg vidare på det du lär dig varje vecka för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, uthållighet och förståelse för de grundläggande yogapositionerna. Varje lektion innehåller både kraftfulla stående ställningar och vilande och återhämtande positioner, allt för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande. Innehållet och takten i undervisningen anpassas alltid efter elevernas kunskaper, och du rekommenderas att gå flera kursomgångar i rad på denna nivå innan du går vidare.

 

YOGA NIVÅ 2

För dig med minst 2 terminers erfarenhet av Iyengaryoga. 

 

Under åtta kurstillfällen arbetar vi vidare med precision och koncentration i yogaställningarna, för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, koncentration och uthållighet. För varje lektion bygger vi stegvis vidare på det du lär dig och du får hjälp med individuella korrigeringar. Allt för att ge dig verktyg att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande. På denna nivå blir du undervisad i alla de olika grundläggande kategorierna av yogapositioner samt i pranayama (andningsövningar). Det är bra om du också gör någon yoga hemma.

  

LÖRDAGS-DROP IN

För dig som redan går en kurs och som vill gå mer på yoga, finns det möjlighet att delta i drop in-lektioner. Drop in-tillfällena är för elever på alla nivåer, och kan även användas för att ta igen missade lektioner från ordinarie kurstillfällen.

 

TIDER OCH PRISER

Kontakta Malin Dellgran för uppgifter

 

OM METODEN

Iyengaryoga är en kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar som utförs mycket noggrant. Metoden har fått sitt namn av B.K.S. Iyengar (1918-2014), som förnyade den fysiska yogan och gjorde den tillgänglig för människor i hela värden. Iyengaryoga är idag en av världens mest utövade yogaformer.

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Genom att stanna kvar i positionen och fokusera på olika kroppsdelar arbetar vi med koncentration och närvaro. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne. Hållningsträningen får du på köpet!


Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.