IYENGARYOGA


”It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.” B.K.S. Iyengar


Iyengaryoga för nybörjare

Kurs om 15 tillfällen à 75 min

För dig som är helt nybörjare, har någon termins erfarenhet av Iyengaryoga, haft ett långt uppehåll eller om du tidigare testat andra yogaformer.

Plats: Roskildevägen 5

Tid: Onsdagar kl 17.30–18.45

Kursperiod: 31 januari–29 maj (inga lektioner 21/2, 27/3 och 1/5)

Pris: 1995 kr

Under femton kurstillfällen arbetar vi med yogans grundläggande rörelser, och lägger en stabil bas för såväl din fortsatta yogapraktik som för din hållning i livet utanför yogamattan.

Vi bygger steg för steg vidare på det du lär dig varje vecka för att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, uthållighet och förståelse för de grundläggande yogapositionerna.

Varje lektion innehåller både kraftfulla stående ställningar och vilande och återhämtande positioner, allt för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande. Innehållet och takten i undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar, och under lektionerna får du hjälp med individuella korrigeringar.


Iyengaryoga för fortsättare

Kurs om 15 tillfällen à 90 minuter

För dig som har minst 1 års eller motsvarande erfarenhet av Iyengaryoga.. Kontakta mig om du är osäker på dina förkunskaper.

Plats: Roskildevägen 5

Tid: Onsdagar kl 19.00–20.30

Kursperiod: 31 januari–29 maj (inga lektioner 21/2, 27/3 och 1/5)

Pris: 2400 kr

Under femton kurstillfällen arbetar vi med yogans grundläggande rörelser, och med precision och koncentration inom de olika kategorierna av yogaställningar. Innehållet och takten i undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och under lektionerna får du hjälp med individuella korrigeringar.

Genom att gå en kurs på regelbunden basis kan vi arbeta med att gradvis förbättra och fördjupa din kroppsmedvetenhet, uthållighet och förståelse för yogapositionerna. De olika lektionerna innehåller såväl kraftfulla ställningar som vilande och återhämtande positioner, allt för att uppnå fysisk och psykisk stabilitet och välbefinnande.


Om metoden:

Iyengaryoga är en kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar som utförs mycket noggrant. Metoden har fått sitt namn av B.K.S. Iyengar (1918-2014), som förnyade den fysiska yogan och gjorde den tillgänglig för människor i hela världen. Iyengaryoga är idag en av världens mest utövade yogaformer.

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Genom att stanna kvar i positionen och fokusera på olika kroppsdelar arbetar vi med koncentration och närvaro. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne. Hållningsträningen får du på köpet!

Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt.