ÅSA MYRÉN/YOGA I MALMÖ


Yoga i Malmö erbjuder yoga som friskvård, rehabilitering och personlig utveckling genom privatlektioner, grupplektioner med olika inriktning och yogaterapi.


LÄRARE

Åsa Myrén driver Yoga i Malmö. Hon har undervisat yoga sedan 2004, framförallt i Melbourne Australien där hon bodde och arbetade som yogalärare på heltid. Åsa har gått Yogaskolans 3-åriga yogalärarutbildning (500 timmar) och är internationellt certifierad yogalärare och yogaterapeut (KHYF:s 4-åriga yogaterapiutbildning, 2000 timmar + praktik i Indien). Hon fortsätter att vidareutbilda sig kontinuerligt,  bl.a. via studier av Patanjalis Yoga Sutra, Vedisk chanting och Ayurveda på huvudskolan KYM i Indien. Sedan många år tillbaka utövar Åsa yoga/meditaion dagligen. Sitt personliga utövande serhon som en livslång utvecklingsprocess vilket genomsyrar hennes liv på många sätt, Hon har ett brinnande intresse för hälsa och personlig utveckling och vill genom yogans redsakp kunna dela detta med dig.


I Åsas yogaklasser är det främsta målet att du ska kunna hitta medveten närvaro, ökad energi och ett inre lugn för att utifrån detta kunna göra medvetna val i ditt övriga liv.


Sara Rondahl är också utbildad i Krishnamacharya-traditionen och har gått Yogaskolans 3-åriga yogalärarutbildning (500 timmar). Sara har utövat yoga regelbundet sedan 2008 och har flera års erfarenhet av undervisning i olika ämnen – dans, yoga m.m. Sara vidareutbildar sig kontinuerligt hos KYHF-certifierade lärare, bl.a. studier av Patanjalis Yoga Sutra och Hatha Yoga Pradipika. Sara har ett stort intresse för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling och vill gärna dela med sig till dig av sin kunskap om yoga som ett redskap för detta.


YOGA I TRADITON AV T.KRISHNAMACHARYA

Yoga i Malmö undervisar yoga i tradition av T. Krishnamacharya som hade en betydande roll för spridningen av yoga till västvärlden. Han anses vara en av de mest inflytesrika yogamästare i modern tid och var lärare till yogamästare som t.ex. Indra Devi, BKS Iyengar sin son TKV Desikachar och Ashtangayogans Patthabi Jois.


Ett av Krishnamacharyas främsta budskap var att yoga alltid bör anpassas för att möta varje enskild människas unika förmåga, behov och livssituation. I all undervisning, såväl i grupp som på privatlektioner, så anpassar vi yogans redskap så långt det är möjligt till dig som individ. Det som även är utmärkande med denna typ av yoga är att det är ett andningscentrerat utövande - rörelser görs i serier (vinyasa) och leds av ett långsamt, medvetet andetag. Lektionerna är varierande från gång till gång och utgår från olika teman.


KONTAKT


Åsa Myrén

0763-44 72 22


info@yogaimalmo.se


www.yogaimalmo.se