MALIN DELLGRAN


Första gången Malin kom i kontakt med Iyengaryogan var 1999. Hon blev direkt tilltalad av den precisa och systematiska metoden, och sedan dess har yogan varit del av hennes liv. När hon praktiserar yoga upplever hon hur sinnet kan utestänga allt annat än koncentrationen på det som kroppen ska utföra, vilket i sin tur ger henne verktyg för en bättre balans i det vardagliga livet. Detta hoppas hon också kunna förmedla i sin undervisning.


Malin är internationellt certifierad Iyengar yogalärare och medlem i Iyengar Yogaföreningen i Sverige. Hon går regelbundet kurser för seniorlärare i Sverige och utomlands, för att vidareutveckla och fördjupa sin yogapraktik och undervisning.OM IYENGARYOGA

Iyengaryoga är en kraftfull form av yoga med övningar och yogaställningar som utförs mycket noggrant. Metoden har fått sitt namn av B.K.S. Iyengar (1918-2014), som förnyade den fysiska yogan och gjorde den tillgänglig för människor i hela världen. Iyengaryoga är idag en av världens mest utövade yogaformer.

Varje yogaposition gås igenom noga, med detaljerade instruktioner, och genomförs relativt långsamt. Vi lägger stor vikt vid kroppens linjering och en skonsam praktik, utifrån dina fysiska förutsättningar. Genom att stanna kvar i positionen och fokusera på olika kroppsdelar arbetar vi med koncentration och närvaro. Målet är att utveckla kroppsmedvetenhet och uppnå balans i kropp och sinne. Hållningsträningen får du på köpet!

Ibland tar vi hjälp av enkla hjälpmedel som exempelvis klossar och bälten, för att du, utifrån din egen kropps förutsättningar, ska kunna utföra yogapositionerna på bästa sätt. Undervisningen utgår alltid från eleverna i rummet och under en lektion får du hjälp med individuella korrigeringar.


Till kurser i Iyengaryoga

KONTAKT


Malin Dellgran

0736-794841


yoga.malindellgran@gmail.com